02 | 02 | 2015

Ευρωπαϊκή Ένωση: τέλος για την τρόικα;[COURRIER INTERNATIONAL]

Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επιθυμεί να αντικαταστήσει την τρόικα που ελέγχει τις δαπάνες και τις μεταρρυθμίσεις στις υπερχρεωμένες χώρες, […]
Ευρωπαϊκή Ένωση: τέλος για την τρόικα;[COURRIER INTERNATIONAL]
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more