Ο διαχωρισμός των δυο φύλων, με θύματα τις γυναίκες ως επί το πλείστον, είναι κάτι το πολύ συνηθισμένο στις περισσότερες μουσουλμανικές χώρες.

afg1112012

Στο εστιατόριο Scranton όμως, που βρίσκεται στην πόλη Χεράτ, στο δυτικό Αφγανιστάν, συμβαίνει κάτι το ασυνήθιστο για τα πολιτικά ήθη και την κουλτούρα της χώρας. Στο εν λόγω εστιατόριο απαγορεύεται η είσοδος στους άνδρες. «Το εστιατόριο αυτό είναι ένα από τα λίγα μέρη όπου οι γυναίκες αυτής της πόλης του Αφγανιστάν μπορούν να έχουν κοινωνική ζωή», εξηγεί η ειδησεογραφική ιστοσελίδα Philly, που εδρεύει στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ, όπου συγκεντρώθηκαν κατά την διάρκεια εράνου 20 000 δολάρια που απαιτούνταν για να λειτουργήσει αυτή η κοινωνική δομή.

Το εστιατόριο ιδρύθηκε με πρωτοβουλία της αφγανικής ΜΚΟ “Voice of Women” που λειτουργεί πέντε καταφύγια γυναικών στη χώρα. Το Scranton είναι επίσης ένα μέσο για την κοινωνική επανένταξη των γυναικών που βρίσκουν καταφύγιο στις παραπάνω δομές μέσα από την εργασία και την εκμάθηση νέων δεξιοτήτων. “Οι γυναίκες της πόλης Χεράτ ελπίζουν να ανοίξουν σύντομα ένα δεύτερο εστιατόριο, ενώ γυναίκες και σε άλλες πόλεις του Αφγανιστάν έχουν ενδιαφερθεί για να υλοποιήσουν παρόμοια ιδρύματα”, δήλωσε η διευθύντρια του εστιατορίου Scranton, Suraya Pakzad.

Comments are closed.