13 | 11 | 2014

Στον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας, ξεπεράσαμε τα όρια…[Tribune de Genève]

”Κατά τη διάρκεια του πολέμου κατά της τρομοκρατίας, ξεπεράσαμε τα όρια” δήλωσαν οι ΗΠΑ ενώπιον της Επιτροπής του ΟΗΕ κατά […]