11 | 11 | 2014

Οι υδρογονάνθρακες της Κύπρου, νέο πεδίο μάχης για Ελλάδα και Τουρκία [Guardian]

Πιστέψαμε ότι η εξεύρεση ενεργειακών πόρων θα μπορούσε να συνδράμει στην συμφιλίωση των δυο κοινοτήτων – αλλά αυτό δεν συνέβη, […]