29 | 12 | 2014

Ένα εστιατόριο που απαγορεύει την είσοδο στους άνδρες [Courrier International]

Ο διαχωρισμός των δυο φύλων, με θύματα τις γυναίκες ως επί το πλείστον, είναι κάτι το πολύ συνηθισμένο στις περισσότερες […]