03 | 03 | 2015

Γαλλία: Μια “ξυλιά στον πισινό” από το Συμβούλιο της Ευρώπης [Le Monde]

Η Γαλλία καταδικάζεται για τα χαστούκια και τις ξυλιές στον πισινό που δεν φρόντισε να καταργήσει.