12 | 02 | 2015

Μελίγια: Ευρώπη ή θάνατος [VICE NEWS]

Πριν δέκα χρόνια η Ισπανία ξόδεψε 30.000.000 δολάρια για τη δημιουργία φραχτών γύρω από τη Μελίγια και τη Θέουτα, τους […]