27 | 04 | 2015

Κίνα: Γυναίκες σωματοφύλακες [VICE]

΄Ολο και περισσότεροι πλούσιοι Κινέζοι αγωνιούν για την ασφάλειά τους και αναζητούν γυναίκες σωματοφύλακες