02 | 02 | 2015

Ευρωπαϊκή Ένωση: τέλος για την τρόικα;[COURRIER INTERNATIONAL]

Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επιθυμεί να αντικαταστήσει την τρόικα που ελέγχει τις δαπάνες και τις μεταρρυθμίσεις στις υπερχρεωμένες χώρες, […]