26 | 07 | 2013

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης: Τι φύλο είναι;

Σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες σχετικά με το θέμα, οι γυναίκες εμφανίζονται να είναι πιο έμπειρες στην χρήση των μέσων κοινωνικής […]