31 | 03 | 2014

Και χαστούκι στο χαστούκι….

Το “χθεσινό χαστούκι” σήμανε συναγερμό στους κόλπους των Σοσιαλιστών που έβλεπαν τα θεμέλια του οικοδομήματός τους να κλυδωνίζονται,