Η Ελλάδα θέλει έξοδο και η Ευρώπη τρίτο πακέτο διάσωσης [Le Monde]


THE WORLD

Θα επιτραπεί στην Ελλάδα η έξοδός της από το πρόγραμμα διάσωσης, την εποπτεία της «Τρόικας» και κατά συνέπεια των αυστηρών μέτρων λιτότητας στη χώρα; Το ερώτημα αυτό βρίσκεται στο επίκεντρο των σημερινών συζητήσεων κατά τη
keep reading