06 | 12 | 2014

Επιχείρηση καταργεί το χαρτί, ακόμη και στην τουαλέτα [Courrier International]

Μπορεί μια επιχείρηση να λειτουργήσει χωρίς χαρτί; Και όμως μπορεί! Απόδειξη αποτελεί η ολλανδική εταιρεία Decos που έχει απαγορεύσει τη […]