17 | 02 | 2016

Λωρίδα της Γάζας: Νύφες μέσω skype [Al Monitor]

Οι γάμοι δια αντιπροσώπου αυξάνονται διαρκώς στη Γάζα καθώς το συνοριακό πέρασμα της Ράφα παραμένει κλειστό.